Kurse

Kurs Jugendkurs J-Kurs
Grundkurs     G3-Kurs
Aufbaukurs       G2-Kurs Fortgeschrittenenkurs F-Kurs
Datum

10.09.               01.10.

09.09.         30.09. 10.09.
01.10.

09.09.                              30.09.

Vorraussetzung      
spielberechtigt in U19 und jünger     Alter mind. 16 L3 L2
maximale Lizenz LJ L3 L2 L1

Vorraussetzungen zum Leiten von Spielen im FVBB.